NEXT
NEXT
NEXT
NEXT

I Nagroda Pro Publico Bono
w kategorii „kultura i dziedzictwo
narodowe” 2005 za „Międzynarodowy
Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych Tansman”

First Prize “Pro Publico Bono”
in the category of “Culture and
National Heritage” (2005) for the
“Tansman International Festival and
Competition of Musical Personalities”

Stowarzyszenie w okresie realizacji swych przedsięwzięć zostało wielokrotnie wyróżnione nagrodami, dyplomami, listami gratulacyjnymi najwyższych władz państwowoych i lokalnych, prestiżowymi nominacjami. Są to, m.in.:

 • Listy gratulacyjne, wyróżnienia, otrzymane od:
 • Diane Andersen, Prezydent epta – Belgium;
 • Tadeusz Matusiak, Prezydent Miasta Łodzi;
 • Edward Pałłasz, Dyrektor Programu ii pr (obecnie Prezes zaiks);
 • Kazimierz M. Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów rp;
 • Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Władysław Ziółek, Arcybiskup Metropolita Łódzki;
 • Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Miasta Łodzi;
 • Marek Czekalski, Prezydent Miasta Łodzi;
 • Monika Borkiewicz, Dyrektor Regionalny ds. Operacyjnych Banku Pekao sa.
 • I Nagroda Pro Publico Bono w kategorii „kultura i dziedzictwo narodowe” 2005 za „Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych Tansman”.
 • Zwycięstwo w plebiscycie „Łódź Sukcesu” 2006.
 • Nominacja do nagrody „Energia Kultury” w plebiscycie wydarzenie kulturalne roku 2010 za „Jerusalem” Jordi Savalla na festiwalu Tansman 2010.
 • Dyplom przyznany Stowarzyszeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za „wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury” w związku z podsumowaniem „Roku Chopinowskiego”, 2011.